eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Flexibilná forma štúdia

PROXIA Academy je online elearningové riešenie pre manažovanie vzdelávacieho obsahu, ktoré pomáha vzdelávacím organizáciám, školám a jej klientom pracovať oveľa efektívnejšie.

Rýchlejšia práca
 

Pomáha Vám rýchlejšie a jednoduchšie pracovať s obsahom

Prístup kdekoľvek a kedykoľvek

Proxia Academy je elearning služba v prostredí siete internet, takže Váš tím a klienti sa môžu prihlásiť kdekoľvek

Moderné vzdelávanie
 

Používame najnovšie technológie v eLearningovom vyučovaní
Štart PROXIA Academy
Spustiť vzdelávací systém

Kľúčové výhody a vlastnosti

eLearningové riešenie

Tvorba vzdelávacieho obsahu

Komplexné eLearningové riešenie na tvorbu učebného obsahu

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

eLearningové riešenie

Online testovanie vedomostí

Interaktívne testy s okamžitými výsledkami

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

eLearningové riešenie

Knižnica dokumentov

Je databanka dokumentov klasifikovaných podľa rôznych atribútov

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

eLearningové riešenie

Hodnotenie vzdelávania

Podpora špecializovaného spôsobu hodnotenia.

vhodné najmä pre školy

eLearningové riešenie

Silná podpora multimédií

Podporujeme otvorené audio a video formáty

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

eLearningové riešenie

Autoevaluácia

Podporujeme autoevaluáciu organizácií online spätnou väzbou od klientov

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

Systém Proxia Academy je pre našu školu nenahraditeľným nástrojom na hodnotenie a komunikáciu so žiakmi a rodičmi. Cez jednoduché rozhranie umožňuje poskytovať aktuálnu spätnú väzbu k vzdelávacím výsledkom i k správaniu žiakov. Za najväčšie prednosti považujem jednoduchosť a spoľahlivosť systému a tiež individualizované prostredie šité na mieru našej školy. Je to moderný systém pre modernú školu krytý skúsenosťami a ochotou jeho tvorcov implementovať inovácie a reagovať na zmeny v školstve a spoločnosti.

Mgr. Rastislav Očenáš - ZŠ Narnia, Banská Bystrica
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.