eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Výhody a Vlastnosti

Autoevaluácia - dotazníky

je sebahodnotenie. Je nevyhnutnou podmienkou úspešného smerovania organizácie (školy) v konkurenčnom prostredí. Týka sa to aj škôl, kde jednotlivé školy súperia o žiakov. Kvalitnou spätnou väzbou môže škola úspešne napredovať a neustále sa zlepšovať.

Dotazníky

slúžia na hodnotenie organizácie. Sú anonymné a výstupy sú generované do online grafov alebo do PDF súboru.

autoevaluacia-dotazniky
Výstupy vo formáte grafov

Výsledky dotazníkov sú graficky spracované do grafov.

autoevaluacia-dotazniky-grafy
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.