eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Roadmap - Čo pripravujeme

Pripravujeme

Neustále zlepšovanie PROXIA Academy je veľkou benefitou našich zákazníkov. V prípade, že máte nápady na vylepšenie systému, napíšte nám do kontaktného formulára. Veľká časť funkcionality je doplnená práve na základe požiadaviek našich zákazníkov.
Tu je aktuálny plán nových funkcií.


 1. Triedna kniha - tlače a štatistika
 2. Testy - podpora grafických otázok
 3. Testy - podpora vypracovania testu za určitý čas
 4. Testy - podpora na zdieľanie testov medzi školami
 5. Publikácie - spárovanie slovníka s obsahom publikácie

Ukončené požiadavky


 1. Kurzy - podpora správy kurzov pre školy a firmy
 2. Triedna kniha - dochádzka
 3. Triedna kniha - plány učiva
 4. Testy - verziovanie testov
 5. Testy - tvorba online cvičných testov
 6. Testy - tvorba online hodnotených testov
 7. Špeciálne hodnotenie - vytvorenie špecializovanej žiackej knižky pre ZŠ Fatnázia Banská Bystrica
 8. Školská agenda - prihlasovanie študenta na termíny na skúšku alebo na konzultácie
 9. Školská agenda - Možnosť rodiča vybrať si konkrétnu hodinu na individuálne rodičovské.
 10. Hodnotenie - sledovanie trendov v hodnotení žiaka. Porovnanie polrokov.
 11. Hodnotenie - vytvorenie špecializovaného hodnotenia pre súkromné Gymnázium Lučenec
 12. Dotazníky - doplnenie grafov pre prehľadnejšie zobrazenie výsledkov
 13. Dotazníky - cieľové skupiny
 14. Dotazníky - generovanie výsledkov v dotazníku do PDF formátu aj s obrázkami
 15. Publikácie - podpora definovania štítkov pre publikácie
 16. Publikácie - zdieľanie publikácií medzi organizáciami /školami/
 17. Publikácie - podpora definovania pre koho je určená publikácia
 18. Knižnica - zdieľanie knižnice s inými školami
 19. Knižnica - vytvorený modul virtuálna knižnica
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.