eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Výhody a Vlastnosti

Multimédiá

Multimédiá sú nevyhnutnou súčasťou eLearningového systému PROXIA Academy. Využívanie multimédií vo vzdelávacom procese je oveľa progresívnejšie z pohľadu rýchlejšieho absorbovania učebnej látky ako klasické čítanie.

Podpora multimédií v publikáciách

V rámci tvorby publikácie môžete do jednotlivých lekcií vkladať multimediálny obsah. Multimédiá môžu byť zoskupené do galérie alebo vložené priamo do toku textu. Podporujeme otvorené formáty OGG-Vorbis Audio a Video.

    Podpora multimédií v publikáciách
  • Obrázky
  • Audio súbory
  • Video súbory
  • Flash animácie

elearning-publikacia-multimedia
Podpora multimédií v knižnici

Knižnica môže obsahovať akýkoľvek dokument alebo súbor. Platí to aj pre multimediálne súbory ako obrázky, audio a video súbory. V knižnici je priamo podporované prehrávanie týchto súborov.

elearning-kniznica-multimedia
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.