eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Výhody a Vlastnosti

Tvorba vzdelávacieho obsahu

patrí medzi základné eLearningové moduly PROXIA Academy. PROXIA Academy je plnohodnotný LMS systém (Learning management system).

Tvorba elektronických publikácií

V rámci LMS môžete tvoriť štruktúrovaný obsah tak ako v klasickej knižnej forme. Jednotlivé lekcie sú prehľadne štruktúrované s plnou podporu multimédií. Publikácia je štruktúrovaná do kapitol a lekcií a textových blokov. V rámci škôl je možné publikácie zdieľať s inými školami.

elearning-tvorba-elektronickych-publikacii.png
Podpora multimédií

V rámci tvorby publikácie môžete do jednotlivých lekcií vkladať multimediálny obsah. Multimédiá môžu byť zoskupené do galérie alebo vložené priamo do toku textu. Podporujeme otvorené formáty OGG-Vorbis Audio a Video.

elearning-publikacia-multimedia.png
Preverovanie vedomostí priamo v publikácii

Súčasťou publikácie môžu byť kontrolné otázky. Tie slúžia na okamžité preverovanie naštudovanej látky. Všetko je navrhnuté intuitívne pre jednoduché a flexibilné používanie.

elearning-publikacia-kontrolne-otazky.png
Podpora slovníkov

V prípade že využívate slovník pojmov systém automaticky prepojí obsah lekcie so slovníkom a nájdený text graficky zvýrazní. Týmto pomáhame rýchlejšie a flexibilnejšie učenie.

elearning-publikacia-slovnik-pojmov.png
Podpora textových blokov

Ak učebný obsah je komplexnejší môžete učebnú látku rozdeliť na textové bloky. Pre každý textový blok môžete definovať rovnaké pravidlá ako pre lekciu.

    Sú to
  • Kontrolné otázky
  • Multimédiá
  • Slovníky

elearning-publikacia-textove-bloky.png
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.