eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Hodnotenie - internetová žiacka knižka Klasik

Hodnotenie vzdelávania

využíva sa hodnotenie na ktoré sme zvyknutý v školách. Žiak dostáva známky za vedomosti a známka je zapísaná do internetovej žiackej knižky.

Klasické hodnotenie

využíva sa hodnotenie na ktoré sme zvyknutý v školách. Žiak dostáva známky za vedomosti a známka je zapísaná do žiackej knižky.

skolska-agenda-internetova-ziacka-knizka-klasik
Umožňujeme

  • tlač výpisu všetkých známok za polrok
  • tlač uzavretých známok
  • export do ASC Agendy pre tlač vysvedčení
  • rôzne prehľady pre učiteľa
  • hromadný zápis známok pre triedu
  • s

skolska-agenda-internetova-ziacka-knizka-klasik-uzavrete-znamky-tlac
Prehľad známok pre rodiča

Pre každý predmet sa zobrazuje zoznam známok. Učiteľ môže zapísať okrem známky aj váhu známky a poznámku

skolska-agenda-internetova-ziacka-knizka-klasik-prehlad-pre-rodica
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.