eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Výhody a Vlastnosti

Projektový tím

V rámci tvorby eLearning obsahu máte v plnej dispozícii tvoriť projektové tímy.

Projekt

Každý projekt môže mať niekoľko autorov. V školách sú to učitelia. Navzájom môžu vytvárať spoločný obsah. V prípade spolupráce s partnerskou školou je možné mať v projektovom tíme aj autorov z iných organizácií resp. škôl. To znamená, že na jednom projekte pracuje niekoľko učiteľov z rôznych škôl.

Príklad: 4 školy sa rozhodnú spolupracovať na učebnom obsahu. Každá škola deleguje jedného učiteľa za každý predmet. Takže v rámci projektu budeme mať 4 učiteľov a spolu vytvárajú publikácie, testy, slovníky alebo dokumenty do knižnice. Výsledné učebné materiály využívajú žiaci zo všetkých 4 škôl. Výhodou spolupráce v tímoch je najmä kvalitnejší vzdelávací obsah pre žiakov.

elearning-clenovia-projektu
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.